Razvoj

Rodex z razvojno skupino, poleg izdelave orodij, predelave termoplastov in montaže, predstavlja četrto organizacijsko enoto, ki bo opravljala dejavnost za vse enote podjetja. Interni razvojni projekti, ki potekajo v podjetju, se nanašajo predvsem na osvojitev novih tehnologij pri izdelavi orodij, brizganja in montaže izdelkov ter vpeljavo ekološko in ekonomsko sprejemljivejših materialov v končne izdelke za naše stranke. Svojo ponudbo storitev smo s tem razširili in tako našim strankam zagotavljamo celostno obravnave „vse pod eno streho“; to je od razvoja izdelka, izdelave orodja, brizganja in montaže končnega izdelka.


Raziskave in razvoj
Raziskovalno razvojna skupina sodeluje od samega snovanja in razvoja posameznih kosov ali kompleksnih elektromehanskih aparatov, načrtovanja orodij, brizganja plastičnih kosov, priprava in prilagoditev glede na primerne proizvodnje postopke do same montaže in končne kontrole.

Razvojna skupina
Razvojna skupina je usmerjena v razvoj elekto-mehanskih aparatov, revizijo in optimizacija obstoječih aparatov ter v svetovanje pri razvoju novih izdelkov in implementacija v proizvodnjo. Svetovanje zajema naslednja področja:
- svetovanje pri razvoju orodij 
- svetovanje in optimizacija plastičnih izdelkov
- simulacije tečenja, dolivnih točk, krčenja in deformiranja izdelka (Moldflow v sodelovanju z zunanjimi partnerji)
- optimizacija orodij za brizganje, izboljševanje življenjske dobe in izkoristka
- simulacije hlajenja orodij in optimizacija proizvodnega cikla


Konec.
Začni znova